This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
 
Beste %FIRSTNAME%,

Deze week hebben wij als MKB-platform weer een regionale nieuwsbrief samengesteld met kennis voor en door ondernemers.

Deze keer met:
  • Sander de Rouwe: 'Nu investeren in morgen'
  • ROC Friese Poort met ‘Flexibel inspringen op wensen ondernemers’
  • Het Friesland College met Waar leren werkt’
  • Leerwerkloket met 'Wendbaar blijven belangrijk!'
  • Fryslân Werkt met '(WSP) ondersteunt werkgevers bij het inclusief ondernemen.'

Stuur onze nieuwsbrief ook gerust eens door naar een collega of naar een zakelijke relatie. Gebruik dit formulier om de nieuwsbrief door te sturen.

Veel leesplezier,
Rico van der Veen
Gedeputeerde Sander de Rouwe: ‘Nu investeren in morgen’

Je zou het niet zeggen, nu zoveel mensen onzeker zijn over hun baan of hun baan zelfs kwijt zijn, maar de grootste uitdaging in de provincie Fryslân is de vergrijzing en ontgroening die op ons af komt. “Bijna niemand kan het zich inderdaad voorstellen, maar er dreigt een enorm tekort aan mensen. Het is alle hens aan dek”, benadrukt Sander de Rouwe. En dus doet de gedeputeerde, met economie in zijn portefeuille, een beroep op alle partijen die hart hebben voor de Friese zaak.

‘Flexibel inspringen op wensen ondernemers’

Vorig jaar verzorgde ROC Friese Poort opleidingen, cursussen en trainingen voor circa 6.000 volwassenen boven de 21 jaar. In diverse branches, kort- en langdurig, op één van de vele locaties of bij de opdrachtgever op locatie. Dit geeft aan dat ROC Friese Poort flexibel inspeelt op opleidingsvragen uit de markt.
Waar leren werkt’

Dit is niet zonder reden de slogan van het Friesland College. Niet alleen volgen maar liefst 9.000 studenten één van de 130 MBO-opleidingen, ook bedrijven en instellingen weten het Friesland College te vinden. “We zijn partner in het opleiden van medewerkers voor de toekomst en partner in het leven lang ontwikkelen”, zegt Krista Jansen, die de contacten met de Friese werkgevers legt en onderhoudt.
Wendbaar blijven belangrijk!

De coronacrisis raakt veel mensen. Ondernemers worden mogelijk gedwongen na te denken over het aanpassen van bedrijfsactiviteiten of over een ander beroep voor zichzelf of voor hun medewerkers, banen verdwijnen en tegelijkertijd zijn er sectoren waarin mensen nodig zijn. Het confronteert ons meer dan ooit met het belang van wendbaar en duurzaam inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.
Werkgeversservicepunt Fryslân Werkt! (WSP) ondersteunt werkgevers bij het inclusief ondernemen.

Werkzoekenden die graag willen werken helpen wij aan een baan bij werkgevers zoals u. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Laat u verrassen door de talenten van onze kandidaten. WSP Fryslân Werkt! is het samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, provincie, UWV, onderwijs, Leerwerkloket Fryslân, diverse sociale partners en SW-bedrijven.
 
r.vdveen@ondernemersbelang   l   0512 - 745 224
Je ontvangt deze mail omdat je klant bent bij Hét Ondernemersbelang, je in het verleden een offerte bij ons hebt opgevraagd of je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

%SENDER-INFO-SINGLELINE%

Privacy Verklaring  l  Uitschrijven