This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
Beste %FIRSTNAME%,

Het zijn onzekere tijden voor ondernemers en samen moeten we deze crisis door komen. In deze mail geven we je een update over het laatste nieuws rondom het coronavirus. Wij streven ernaar om continu de belangen voor de ondernemer te behartigen.


Wij van Hét Ondernemersbelang wensen je veel gezondheid en leesplezier toe.
Tips om je cashflow te beschermen

De economische groei daalt het komend kwartaal wereldwijd met 15%. En het aantal faillissementen over heel 2020 stijgt met 14%. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de researchafdelingen van Euler Hermes en de Allianz Group.

Begin dit jaar hadden onze onderzoekers nog een groei van +2,4% geraamd voor de wereldwijde economie. Dat is in het recente onderzoek bijgesteld naar +0,8%. Voor de VS gaan we uit van +0,5% groei. De eurozone moet het dit jaar doen met een negatieve groei van -1,8%. “Daarbij gaan we er wel vanuit dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen succesvol verlopen de komende maanden”, zegt Walter Toemen, Directeur Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland.
De start van het onderzoek naar groepsimmuniteit coronavirus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoek gestart om uit te zoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het nieuwe coronavirus. Hiervoor worden 6.000 mensen uitgenodigd uit het hele land en van alle leeftijdsgroepen.

Op meerdere momenten, verspreid over de komende maanden meet het RIVM afweerstoffen in het bloed. Met de resultaten wil het RIVM meer te weten komen over de verspreiding van het virus en de opbouw van groepsimmuniteit bij alle leeftijden.

Noodzakelijke verlenging maatregelen trekt zware wissel op samenleving

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de coronamaatregelen en daarmee de sluiting van een aantal sectoren worden verlengd tot en met 28 april. Dit heeft een enorme impact op iedere ondernemer en burger die dit raakt, maar is noodzakelijk gebleken.

De ondernemersorganisaties hopen dat verlenging bijdraagt aan het in stand houden van de zorg in de IC’s en ziekenhuizen en om verdere verspreiding van corona tegen te gaan. ‘Dat is nu het allerbelangrijkste, met name voor de mensen die getroffen zijn door dit vreselijke virus.’ Ook begrijpen de organisaties dat deze omstandigheden een zware persoonlijke wissel trekken op gezinnen, kinderen en bedrijven.

Geen sector ontkomt aan het coronavirus

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de economische activiteit, maar het verschilt per sector in welke mate, wanneer en hoe bedrijven geraakt worden. De gevolgen zijn het grootst voor leisure, retail, de industrie en de transportsector.

Nog voor in Nederland sprake was van de beperkende overheidsmaatregelen, kampte de industriesector al met problemen. Door het stilvallen van de productie in China werd de toelevering van grondstoffen en halffabricaten gehinderd. Ook de zakelijke dienstverlening wordt hard geraakt door de sterk afnemende vraag naar uitzendkrachten.

info@ondernemersbelang.nl   l   0512 - 745220 
 
%SENDER-INFO-SINGLELINE%
Privacy Verklaring  l  Uitschrijven