This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
 
 
Beste %FIRSTNAME%,
Het is als ondernemer altijd handig om op de hoogte zijn van het laatste nieuws in je regio. Vanuit dit oogpunt hebben wij als MKB-platform ook deze week het belangrijkste regionale nieuws op een rijtje gezet.

Namens de regiomanager Albert Sliedrecht: veel leesplezier!

Financieel en Juridisch
4 zakelijke verzekeringen die veel ondernemers afsluiten

Welke zakelijke verzekeringen heb je als ondernemer écht nodig? En welke dekkingen zijn minder belangrijk?

Het soort bedrijfsverzekeringen dat jij nodig hebt als ondernemer hangt af van veel verschillende zaken, zoals in welke branche je actief bent, welke activiteiten je uitvoert en bijvoorbeeld de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt.

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ontvangt u dekking tegen vermogensschade die uw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor u aansprakelijk bent.

Daarbij valt te denken aan juridische kosten, maar ook schadevergoedingen. Binnen onze rechtsstaat mag iedereen een proces aanspannen, hierdoor kunnen de kosten voor een bedrijf hoog oplopen.

Bedrijfshuisvesting
Ruimte voor ondernemers

In de portefeuille van OML zijn diverse kavels op de bedrijventerreinen in Midden-Limburg beschikbaar. Een maatwerk kavel is bespreekbaar, afwijkend van de voorgestelde kavelverdeling en oppervlakten. OML is meer dan een verkoper van vierkante meters.

Het juiste bedrijf op de juiste locatie is het credo. De bedrijfskavel is het middel om bedrijven te faciliteren. Hiermee worden economische ontwikkelingen gestimuleerd en worden arbeidsplaatsen gecreëerd. De puzzel leggen welke bedrijven het beste passen op de beschikbare kavels van OML. Dat is waar het om draait.

Duurzaamheid en Innovatie
Introductiebijeenkomst renovatieversneller (4 maart 2020)

Laat u op 4 maart 2020 bijpraten over de Renovatieversneller tijdens de eerste introductiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de regio Overijssel, Gelderland, Flevoland. Informatie over de exacte locatie en het programma volgt zo snel mogelijk, maar u kunt zich alvast hiervoor aanmelden.

De Renovatieversneller ondersteunt woningverhuurders en uitvoerende en toeleverende bedrijven met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het doel is om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen.

Fiscaal voordeel voor stikstofreducerende bedrijfsmiddelen

De stikstofproblematiek raakt vele sectoren maar met name die van landbouw, industrie en verkeer. Wat kunt u als ondernemer doen om de stikstofdepositie te verminderen?

De MIA\Vamil-regeling kan u daarbij helpen door fiscaal voordeel te bieden als u besluit stikstofreducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen.


Ook de Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt financiële mogelijkheden wanneer u besluit energiebesparende maatregelen in te zetten die leiden tot besparing van fossiele grondstoffen, door het inzetten van stikstof als hulpstof.

Circulair bouwen

Wilt u als professional of als organisatie circulair bouwen? Of vraagt uw opdrachtgever daarom? En weet u niet hoe? Doe uw voordeel met het stappenplan.

De eerste stap draait om de ambitie. Wat is de circulaire doelstelling van uw organisatie of opdrachtgever? Het is het startpunt om anders naar huisvestingsvraagstukken te kijken. Vaak sluit de ambitie aan bij de organisatiemissie. Draagvlak is daarbij essentieel.

Met vriendelijke groet,

Albert Sliedrecht
a.sliedrecht@ondernemersbelang.nl
0512 745223
Op zoek naar meer relevant nieuws? Volg ons.
 
 
%SENDER-INFO-SINGLELINE%

Hét Ondernemersbelang is een onderdeel van
© Smart Business Publishers. Wilt u meer informatie of contact? Neem contact op via info@ondernemersbelang.nl

Op deze nieuwsbrief is onze Privacy Verklaring van kracht.

Wilt u ook uw eigen nieuwsbrief? Bekijk wat we voor u kunnen betekenen.

Afmelden