This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
 
Beste %FIRSTNAME%,

Deze week hebben wij als MKB-platform ook weer een nieuwsbrief samengesteld met kennis voor en door ondernemers.

Met deze keer o.a. de volgende artikelen:
  • Jacques Bais, initiatiefnemer van het Ondernemers Netwerk Netcircuit
  • Meer dan 50.000 bezwaarzaken per jaar
  • Liquiditeit voor je onderneming: 4 tips

Veel leesplezier,
Hét Ondernemersbelang
COLUMN
Jacques Bais, initiatiefnemer van het Ondernemers Netwerk Netcircuit.

Mijn naam is Jacques Bais, geboren en getogen in Den Helder, ik ben al jaren zeer gelukkig getrouwd en woon tegenwoordig met veel plezier in Sneek, omdat ik daar één van mijn hobby’s kan beoefenen (zeilen).
FINANCIEEL l JURIDISCH
Meer dan 50.000 bezwaarzaken per jaar

Jaarlijks handelt het UWV meer dan 50.000 bezwaarzaken af die gaan over de WAO/WIA/Wajong en Ziektewet. Veruit de meeste bezwaren worden gevoerd tegen het weigeren of beëindigen van een WIA- of Ziektewetuitkering. Meer dan 25% van alle bezwaarzaken worden gegrond verklaard.
Liquiditeit van je onderneming verbeteren? 4 sterke tips!

Het is belangrijk om de liquiditeit van de onderneming op peil te houden. Het is goed om zicht te houden op de betalingen en inkomsten binnen jouw onderneming. Hoe meer cash, hoe beter. Om snel en effectief cash binnen te halen, kunnen er diverse keuzes gemaakt worden.


info@ondernemersbelang.nl   l   0512 - 74 52 20

Je ontvangt deze mail omdat je klant bent bij Hét Ondernemersbelang, je in het verleden een offerte bij ons hebt opgevraagd of je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

%SENDER-INFO-SINGLELINE%

info@ondernemersbelang.nl   l   0512 - 745220
Privacy Verklaring  l  Uitschrijven