This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
 
Beste %FIRSTNAME%,

Deze week hebben wij als MKB-platform weer een regionale nieuwsbrief samengesteld met kennis voor en door ondernemers.

Deze keer met:
  • TK advocaten met '2021: snel en zorgvuldig reorganiseren'
  • AM Match met Werkervaringsplekken
  • MKB Nederland met snelteststraten voor bedrijven
  • ABN AMRO met de impact van het Coronavirus

Stuur onze nieuwsbrief ook gerust eens door naar een collega of naar een zakelijke relatie. Gebruik dit formulier om de nieuwsbrief door te sturen.

Veel leesplezier,
Hét Ondernemersbelang
SNELTESTSTRATEN
Ondernemers werken met overheid en leger aan uitrol sneltesten

Om het coronavirus onder controle te krijgen is het van cruciaal belang dat er op grote schaal kan worden getest en mensen snel de uitslag hebben. Om de overheid daarbij te helpen hebben MKB-Nederland en VNO-NCW met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland snelteststraten te realiseren.
PERSONEEL & ORGANISATIE
2021: snel en zorgvuldig reorganiseren

De COVID-19 maatregelen laten diepe sporen na in het Nederlandse bedrijfsleven. De NOW-regelingen van de overheid helpen, maar zijn voor veel bedrijven onvoldoende. Zij moeten reorganiseren om klaar te zijn voor de toekomst in 2021. Reorganiseren is geen core business. Waar doe je als ondernemer goed aan?
IMPACT CORONAVIRUS
Wereldeconomie – Impact, herstelpotentieel en langetermijneffecten

Eind 2020 ligt de wereldproductie naar verwachting 7,6% onder het niveau dat zonder de pandemie haalbaar was geweest. In plaats van 3% te groeien krimpt de wereldeconomie in 2020 met 4,4%. Voor de beeldvorming: tijdens de grote recessie van 2009 kromp de wereldeconomie met 0,1%.
WERKERVARINGSPLEKKEN
AM match start met Werkervaringsplekken

Ook in ‘het nieuwe normaal’ blijft AM match zich inzetten om zoveel mogelijk mensen een passende baan te bieden en heeft weer een belangrijke stap gezet. In samenwerking met RataPlan biedt AM match vanaf 1 oktober werkervaringsplekken aan met praktijkleren.

 
info@ondernemersbelang.nl   l   0512 - 745 220
Je ontvangt deze mail omdat je klant bent bij Hét Ondernemersbelang, je in het verleden een offerte bij ons hebt opgevraagd of je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

%SENDER-INFO-SINGLELINE%

Privacy Verklaring  l  Uitschrijven