This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
Beste %FIRSTNAME%,

Het mbo werkt aan een zo goed mogelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daar hebben zowel de studenten als werkgevers baat bij. De arbeidsmarkt verandert echter. Om hierop in te spelen richt het ROC haar opleidingen opnieuw in, wordt de leerinhoud permanent geactualiseerd en de banden met werkgevers aangehaald. Flexibele en brede Crossover opleidingen bieden de beste kansen op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Namens de regiomanager Johannes Swieringa: veel leesplezier.
Folkert Potze, directeur techniek ROC Nijmegen: ''Flexibele opleidingen bieden de beste arbeidsmarktkansen''

“Onze uitdaging is met de dynamiek van de arbeidsmarkt meebewegen”, opent Folkert Potze. “We hebben bij ROC Nijmegen 62 verschillende technische opleidingen. In onze optiek zijn er dat veel. Gemeten vanuit de vraag van werkgevers zijn het er te weinig. Dat heeft alles te maken met de veranderingen op de arbeidsmarkt. Vraag is of het überhaupt mogelijk is die verandering bij te benen, want dat betekent eigenlijk dat we op de vraag vooruit zouden moeten lopen.”
Wethouder Monique Esselbrugge: ''De toekomst is aan creatief en solidair ondernemerschap''

“Ondernemers zijn creatieve mensen”, weet wethouder Monique Esselbrugge van Nijmegen. “Zij maken dromen waar en inspireren daarmee ook anderen. Op die manier fungeren ze ook als een motor voor innovatie. En ondernemers werken hard en weten goed te focussen. Maar daar ligt soms ook een valkuil. Het risico dat je vergeet je kennis en creativiteit actief te delen. Vaak juist als het even wat moeilijker gaat. Terwijl je dan het meest aan elkaar kunt hebben. Elkaar kunt steunen en inspireren. Daarom hebben we juist in coronatijd de Innovatie Award ingesteld. En als je dan kijkt wat al die ondernemers aan innovatieve initiatieven hebben ontwikkeld, dan zie je dat de kansen voor een verdere versterking de Nijmeegse economie praktisch voor het oprapen liggen.”
Klimaatverandering: hoe sta jij erin?

Elders in dit blad staat het verslag van het rondetafelgesprek over circulariteit en economie met mensen uit het onderwijs, van de provincie, uit het bedrijfsleven en met ondernemers. Tijdens dat gesprek kwamen veel facetten van circulariteit aan bod. Van de behoefte aan sturende regelgeving tot juist regelvrije experimenteerzones. Van de wens van een bedrijf om zuinig met grondstoffen om te gaan, tot verspillend gedrag van consumenten. Van de grote investeringen die gemoeid zijn om kleine stapjes in circulariteit te zetten, tot het kleine effect dat die investeringen hebben op de grote mondiale schaal van de wereldeconomie. En bij dit alles de rol van het onderwijs daarin.
Strijbosch Thunnissen Makelaars slaat onder nieuwe leiding innovatief pad in

Strijbosch Thunnissen makelaars gaat over in nieuwe handen. Algemeen directeur Harry van Loon draagt het stokje over aan zijn dochter Sophie van Loon en aan Bauke Coppes. Het tweetal heeft de ambitie om het makelaarskantoor naadloos te laten aansluiten bij de eisen van deze tijd. Dat doen ze door scherp in te zetten op online marketing, kennisoptimalisatie en duurzaamheid.
Flexibele overheid en experimenteerruimte nodig voor opschalen circulaire economie

De wereldbevolking groeit en de welvaart stijgt wereldwijd. Daardoor worden grondstoffen steeds schaarser. De beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken en liefst hergebruiken, maakt dat de BV Nederland minder afhankelijk wordt van de import. De Europese Unie denkt dat de transitie naar een circulaire economie een kans is ‘om onze economie te transformeren en nieuwe, duurzame concurrentievoordelen voor Europa te genereren’. Acht regionale belanghebbende ondernemers en bestuurders praten over de mogelijkheden en beperkingen voor een circulaire economie in de regio aan onze Ronde Tafel.
Onbenut arbeidspotentieel lost personeelstekort op

Ben jij een werkgever die zijn vacatures moeilijk vervult krijgt? Dan sta je niet alleen. Het CBS berekende dat voor het eerst in 50 jaar het aantal vacatures in Nederland hoger is dan het aantal werkelozen. Een nieuw probleem waar ook nieuwe oplossingen voor nodig zijn.
2.200 leerlingen ervaren logistieke wereld tijdens tweede editie van de Logistieke Roadshow

Op maandag 27 september jl. heeft de Nijmeegse Burgermeester Bruls de tweede editie van de Logistieke Roadshow onder luid getoeter geopend. De Logistieke Roadshow maakte dit jaar een reis door de Gelderse regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van middelbare scholen te enthousiasmeren voor de logistieke sector. De aanleiding voor dit initiatief is het personeelstekort in de sector door onder andere vergrijzing van het huidig personeel. Na een succesvolle eerste editie in Nijmegen in 2020, heeft Logistics Valley er voor gekozen de Roadshow dit jaar uit te rollen in alle drie de hotspots en daarmee 2.200 leerlingen te bezoeken.
Circulaire businesskansen echt benutten!

Grondstoffenprijzen stijgen, effecten van klimaatverandering worden zichtbaar en de strijd om jong talent en geschikt personeel zijn zeer actueel. Hoe gaat u met deze uitdagingen om en hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf klaar is voor de dag van morgen, en overmorgen?
“Geen timmerman of metselaar meer, maar woningconstructeur”

“Als er iemand is die vanuit zijn passie met techniek bezig is én iets wil doen voor een betere toekomst voor kinderen, dan is het Henny wel.” Inge Essing, Projectleider Sterk Techniek Rijk van Nijmegen, windt er geen doekjes om. Voor haar is de samenwerking met Henny van Benthem, sociaal ondernemer Sustainable Constructions, er een die perfect aansluit op de doelen van Sterk Techniek: jongeren enthousiast maken voor een toekomst in de techniek en technologie.
Ideska - van inrichter naar óvernemer

Projectinrichter IDESKA uit Nijmegen heeft het roer omgegooid. Waar voorheen de begeleiding van de afbouw van een kantoor bijzaak was, is dat nu de primaire activiteit geworden. Dat start al bij het interieur-ontwerp: van vlekkenplan tot compleet 2D indelingsplan en 3D gevisualiseerde inrichtingstekeningen, kleuren- en materialenstaat en uiteraard een gedetailleerde begroting.
Werkfit met de juiste kennis en vaardigheden

De wereld om ons heen verandert snel, dat ervaren we allemaal. Om je bedrijf economisch fit te houden is het voor een ondernemer belangrijk om oog te hebben voor veranderingen die van invloed zijn op de economische waarde van je bedrijf en hier op te anticiperen. Gedurende de corona periode hebben we gezien dat dit bij veel bedrijven gelukt is.
j.swieringa@ondernemersbelang.nl   l   06 - 37444859
 
%SENDER-INFO-SINGLELINE%
Privacy Verklaring  l  Uitschrijven