This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Linkedin
 
Instagram
 
Website
Beste %FIRSTNAME%,

Diverse ondernemers en instanties uit de regio Nijmegen - Rivierenland hebben een artikel gepubliceerd in het magazine van Hét Ondernemersbelang. In deze nieuwsbrief worden een paar artikelen uitgelicht.

Namens de regiomanager Johannes Swieringa: veel leesplezier!
 
INTEGRAAL IS HET NIEUWE NORMAAL
Duurzaam Ondernemers Energieteam (DOE) - DOE biedt hulp bij energiezekerheid

Nieuwe slimme en schone technologieën, striktere wet- en regelgeving, netcongestie, de druk van opdrachtgevers, klanten én medewerkers, verduurzamen is niet meer vrijblijvend. Hoe je het aanpakt hangt nauw samen met de aard van je bedrijfsactiviteiten, de marktpositie, de staat van het pand en de technische en wettelijke mogelijkheden. Alexander van Setten, projectleider bij DOE schetst de waarde van gerichte ondersteuning. “De permanente beschikbaarheid van goedkope energie was vanzelfsprekend. Je draait de lichtknop om of de schakelaar van je apparaat of machine en er is energie.

 
BETROKKEN DOCENTEN EN BEDRIJVEN
Innoveren en verduurzamen combineren

Het zijn vragen die elke organisatie zich periodiek stelt: Waar staan we? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dat doen? Zo ook ROC Rivor in 2023. “Wij leiden op voor de regionale arbeidsmarkt en daarom is het vanzelfsprekend dat we ons afvragen hoe goed we dat doen. In hoeverre ons onderwijs kwalitatief en kwantitatief tegemoetkomt aan de behoeften van de organisaties waarvoor wij opleiden”, schetst Edwin Brussen, directeur Techniek bij ROC Rivor. De reflectie leidt tot nieuwe accenten in de praktische aanpak binnen opleidingen en het tegemoet treden van de regionale ‘buitenwereld’.
 
DOCENTEN HALEN DE CHALLENGES OP BIJ BEDRIJVEN UIT HUN NETWERK
Challenge based leren ROC Nijmegen: Samen vraagstukken uit de praktijk oplossen

Aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is voor ROC Nijmegen als mbo-opleider een vanzelfsprekendheid. Jongste voorbeeld hiervan is challenged based leren. De nieuwe benadering maakt dit studiejaar voor het eerst deel uit van het reguliere studieprogramma binnen het cluster Hospitality.
 
BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN NIJMEGEN
Wethouder Vergunst wil meer bouwkranen in Nijmegen

Over zijn visie zegt wethouder Vergunst: “We willen als stad de groei opvangen binnen de gemeentegrenzen. Dat betekent efficiënt omgaan met de ruimte en functies combineren. We doen het om het unieke landschap rond de stad te sparen. Denk aan de Ooijpolder en Heumensoord. Ik geloof dat we de groei binnen de stadsgrenzen kunnen opvangen, maar dat vraagt wél veel van de stad. Die puzzel wil ik helpen oplossen, waarbij we dan ook nog te maken hebben met veranderende omstandigheden. Denk aan personeelstekort en duurder wordend bouwmateriaal.”
 
HET IS BELANGRIJK OM ELKAAR DE RUIMTE TE GEVEN OM TE LEREN EN TE GROEIEN
Groepsplaatsing kans voor werkgevers en werknemers

Innovatie en inclusief ondernemen kan een oplossing bieden voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld is de dienstverlening groepsplaatsingen, zoals Werkzaak Rivierenland die aanbiedt. Een win-winsituatie voor alle partijen waarbij gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een zo efficiënt mogelijk werkproces: “Het is mooi om te zien hoe je samen kunt groeien.”
 
ROC NIJMEGEN BIEDT MAATWERKOPLOSSINGEN AAN
Samen opleiden met hart voor de zorg

Vanwege de krappe arbeidsmarkt zijn er grote personeelstekorten in de zorg. Hoe kunnen zorgorganisaties dan toch goed en gemotiveerd personeel vinden? Die uitdaging heeft ROC Nijmegen samen met het werkveld opgepakt. Aan de hand van maatwerktrajecten waarin we samen optrekken, zorgen we voor gemotiveerd zorgpersoneel met de juiste en actuele kennis.
 
WE WILLEN STEEDS MEER ZONNESTROOM STRUCTUREEL INPASSEN IN TPN-WEST
Zonnestroom noodzakelijk bij verduurzaming TPN-West Nijmegen

Nederland werkt aan een nieuwe energiemix, voor 80 procent bestaand uit elektriciteit en voor 20 procent uit gas en hernieuwbare bronnen. Het is een ongekende uitdaging, want de vraag naar elektriciteit blijft stijgen door verduurzaming, economische groei, de woningbouwopgave en verdergaande digitalisering. Tevens willen meer bedrijven en particulieren hun duurzaam opgewekte stroom aan het stroomnet leveren, waardoor dit op bepaalde tijden en plekken vol zit.

 
HET SPEELVELD WORDT STEEDS COMPLEXER
Giesbers bouwt met Factor G het beste scenario voor ondernemers

Ondernemers willen zo goed mogelijk kunnen blijven ondernemen. Nu en in de toekomst. Aanpassing van hun bedrijfshuisvesting speelt daar vroeg of laat een cruciale rol in. Welk scenario past dan daarbij: transformatie, uitbreiding, verduurzaming, renovatie of nieuwbouw? Giesbers Ontwikkelen en Bouwen en Giesbers Servicebouw uit Wijchen zijn in dat proces een partner voor ondernemers en lanceerden vorig jaar een nieuw concept; Factor G Bedrijfshuisvesting.
 
CO2-VRIJE BINNENSTEDEN
Start klein, denk groot! De energietransitie tastbaar maken voor het MKB

Is het MKB klaar voor de energietransitie? Algemeen Directeur Jan Pieter Manschot en Sales Manager Roy Hendriksen van Kersten Techniek werken dag-in-dag-uit aan de duurzame missie en weten dat er nog veel moet gebeuren. Jan Pieter: “Onze missie is een fossielvrij Nederland in 2050. En liefst nog eerder. Geen project doen wij zonder de vraag: hoe kan het slimmer? Zo komen onze mensen tot de beste duurzame ideeën en oplossingen.”
 
MEDEWERKERS DENKEN ACTIEF MEE
Zero-emissiezones in Nijmegen: Braam Civieltechniek steeds positiever

Vanaf 2025 mogen ondernemers in Nijmegen alleen nog met duurzame transportmiddelen rijden in het centrum, Heijendaal en Hof van Holland. Tussen 2025 en 2030 is er voor sommige voertuigen nog een overgangsfase. Hamid Gongai van Apotheek de Glimlach startte bij de opening van zijn eigen apotheek in 2021 al met elektrische bezorging. “Hierdoor weet ik zeker dat de meeste ritten van- en naar onze apotheek uitstootvrij zijn.”

 
HET ENERGIEADVIES/ENERGIEAUDIT GEEFT ADVIES OVER MAATREGELEN
Heb je als ondernemer energie gerelateerde vragen of wil je verduurzamen

Een grote pool van energieadviseurs, een adresboek vol met adressen van energie-experts voor scans, ontwikkeling en uitvoering. En bovenal onafhankelijk. Dat zijn de drie grote voordelen van het Regionaal Expertiseteam Energie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. “REE is er voor elke organisatie met een KvK-inschrijving,” zegt Boy Peters, accountmanager bedrijven. “Van de bakker op de hoek tot de machinefabriek op het bedrijventerrein, van pandeigenaar tot pandgebruiker.” Elke vorm van onderneming kan door het REE geholpen worden met hun energie- en verduurzamingsvraagstukken.
 
ONDERHANDS SANERINGSAKKOORD OOK ZONDER INSTEMMING
Verkeert uw onderneming in zwaar weer? De WHOA kan meer armslag bieden

Er zijn nu veel ondernemers die worstelen met schulden vanwege de terugbetaling van steunmaatregelen. Onder bepaalde omstandigheden kan de WHOA een geschikt middel zijn om schulden te saneren. Zeker omdat de Belastingdienst zich, in de periode 1 augustus 2022 tot 1 april 2024, verplicht heeft om bij een saneringsakkoord in te stemmen met hetzelfde percentage als de concurrente schuldeisers, om een onderneming te redden.
Je ontvangt deze mail omdat je klant bent bij Hét Ondernemersbelang, je in het verleden een offerte bij ons hebt opgevraagd of je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

%SENDER-INFO-SINGLELINE%

Privacy Verklaring  l  Uitschrijven