This template has been shared with you

You can use this email template by logging in to your email marketing account, going to the template page, clicking add template, and choosing the "Import" option.

Preview
Beste %FIRSTNAME%,

Een hechte samenwerking in de triple helix, tussen overheid, ondernemingen en onderwijs, moet de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf een flinke boost geven. RvN@, The Economic Board en Centrum Meervoudige Waardecreatie van de HAN University of Applied Sciences werken gezamenlijk aan toekomstbestendige organisaties in onze regio. Uiteindelijk zet deze samenwerking de regio steviger op de kaart.

Namens de regiomanager Johannes Swieringa: veel leesplezier.
#Lifeport: Versterken innovatiekracht mkb regio Nijmegen

De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen heeft alle ingrediënten in huis voor een beter, gezonder en duurzamer leven voor de mens. Lifeport staat voor innovaties die daar aan bijdragen. De regio excelleert in Health & hightech, Food en Energy en als je die met elkaar verbindt, op duurzame wijze en met aandacht voor arbeidsmarkt, heb je iets unieks.
Technologie: sector vol carrièreperspectief

De vraag naar technisch opgeleide vakmensen neemt sterk toe. Helaas kiezen (te) weinig jongeren voor een technische opleiding. Dat gaat straks consequenties hebben voor werkzaamheden die gedaan moeten worden voor onder andere de energietransitie. Maar hoe krijgen we jongeren zover dat ze een carrière in de techniek gaan overwegen?
Kadans science partner: Innovatieve kracht Life Sciences optimaal faciliteren

Kadans Science Partner ontwikkelt en beheert hoogwaardige huisvesting voor kennisinstellingen en bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan is de Novio Tech Campus Nijmegen. Hier biedt Kadans aan deze organisaties toegang tot een netwerk waardoor zij bovenop de huisvesting ook andere services tot hen beschikking hebben.
Vastgoed is meer dan een stuk grond en een stapel stenen

De ontwikkelingen op de woningmarkt, de disruptie door COVID-19, wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en energiebesparing. De vastgoedmarkt staat onder druk en is allerminst een saaie en statische markt. De stapel stenen is voortdurend in beweging. Dat was de conclusie van de Ronde Tafel discussie.
ALEX advocaten wil vanuit juridisch perspectief bijdragen aan duurzame toekomst

De bouwsector kent veel risico’s en uitgebreide wetgeving. Dat vraagt veel van alle deelnemende partijen, of dat nu de opdrachtgever of de aannemer is. ALEX advocaten stelt zich tot doel het recht dat nodig is om het bouwproces soepel te laten verlopen, toegankelijk te maken. “We willen bereikbaar zijn en onze dienstverlening betaalbaar houden”, vat advocaat en eigenaar van ALEX advocaten Caren Schipperus samen.
Samenwerking Nijhuis Bouw en woningcorporatie Talis: sociale woningbouw volgens Trento® concept

Nijhuis Bouw realiseert in opdracht van Talis een groot nieuwbouwproject in de wijk Woenderskamp in Nijmegen-Noord. Hier verrijst sociale woningbouw op moderne maat, bestaande uit 124 appartementen en gebouwd volgens het Trento® concept van Nijhuis.
“Technologie is de basis voor onze welvaart”

“De impact van coronamaatregelen op onze samenleving en economie is enorm, maar stel je deze periode eens voor zonder de technische mogelijkheden die we nu hebben? Zonder slimme logistiek, digitale overleggen, webshops en al die andere technische en ICT-toepassingen waren de consequenties nog veel groter geweest. Maar ook los van deze coronacrisis is technologie essentieel om grote uitdagingen zoals de energietransitie of de groeiende vraag naar zorg aan te kunnen.”
Rutger den Haan, directeur strategie en beleid ROC Nijmegen: “Flexibiliteit en wendbaarheid inbouwen''

“In de eerste 9 maanden van 2020 daalde landelijk het aantal vacatures op mbo niveau met 23 procent. Tegelijkertijd steeg het aantal mbo’ers in de ww van 50.000 naar meer dan 100.000. Alarmerende cijfers? Ja, want in de techniek, economie en de zorg, om de meest in het oog springende sectoren te noemen, zitten werkgevers enorm verlegen om mensen. Hier wringt iets fundamenteel.
j.swieringa@ondernemersbelang.nl   l   06 - 37444859
 
%SENDER-INFO-SINGLELINE%
Privacy Verklaring  l  Uitschrijven